2001

Till hjärtebarnsfonden

2015 – 1300 kr
2016 – 1330 kr
2017 – 1530 kr
2018 – 1520 kr
2019 – 2000 kr
2022 – 2410 kr