Kontakt

Mail till föreningen: info.dtld@gmail.com
Mail till webmaster: dtld.web@gmail.com

Vår styrelse

Ordförande: Lillemor Trell
Vice ordförande: Inger Emsevik
Sekreterare: Cristina Ljunggren

Kassör: Marianne Åhlin
Ledamot: Gunilla Ericsson
Suppleant: Susan Edlund
Suppleant: Irene Magnusson
Valberedning: Eva-Lena Johansson / Siv Åslund

Våra instruktörer

Florijan Varga
Lillemor Trell
Christer Vasiliou
Susan Edlund
Sofia Carlsson