Kontakt

Mail till föreningen: info.dtld@gmail.com
Mail till webmaster: dtld.web@gmail.com

Vår styrelse

Ordförande: Lillemor Trell
Vice ordförande: Inger Emsevik
Sekreterare: Carola Ågren
Kassör: Marianne Åhlin
Ledamot: Lena Johansson

Suppleant: Gustav Vasiliou
Suppleant: Irene Magnusson
Valberedning: Carina Johansson / Siv Åslund

Mail till föreningen: info.dtld@gmail.com
Mail till webmaster: dtld.web@gmail.com

Våra instruktörer

Susan Edlund, instruktörsansvarig
Lillemor Trell
Christer Vasiliou
Sofia Carlsson