Kursinformation Hösten 2024

Höstterminen Kursstart V.36 12ggr

Elofsrud
Måndag kl: 18:30-20:00 Fortsättare
(Christer)

Fagerås Bygdegård
Tisdag kl: 17:30-19:00 Fortsättare 1. (Lillemor)

Tisdag kl: 19:00-20:30
Improver/Intermediate

Forshaga Hvilan

Måndag kl: 17:30-19:00
Improver/Intermediate (Sofia)

Måndag kl: 19:00-20:30 Fortsättare
(Lillemor)

Onsdag kl: 11:00-12:30 Improver. (Susan)

Onsdag kl: 12:30-14:00
Fortsättare 1 (Lillemor)

Dansavgifter
Kurs/terminskostnad: 600:-

Barn/pensionär 350:-
Ange ditt namn och kurs vid betalning.
Betalning ska ske senast den 30 September 2024
till plusgiro: 172407-9

Är du intresserad att börja dansa hos oss?
Maila oss för mer information
info.dtld@gmail.com

Se även

Extra danser

Sommardans Forshaga Folkets Park 21/7 kl 11.00-16.00 Medlemmar gratis, övriga 75:-Välkomna!

Läs mer »

Kursinformation Hösten 2024

Höstterminen Kursstart V.36 12ggr Elofsrud Måndag kl: 18:30-20:00 Fortsättare(Christer) Fagerås BygdegårdTisdag kl: 17:30-19:00 Fortsättare 1. (Lillemor) Tisdag kl: 19:00-20:30Improver/Intermediate Forshaga Hvilan Måndag kl: 17:30-19:00Improver/Intermediate (Sofia) Måndag kl: 19:00-20:30 Fortsättare(Lillemor) Onsdag

Läs mer »