Kursinformation Våren 2024

Vårterminen Kursstart V.3 12ggr

Elofsrud
Måndag kl: 18:30-20:00 Fortsättare
(Christer)

Fagerås Bygdegård
Tisdag kl: 17:30-19:00 Fortsättare 1. (Lillemor)

Tisdag kl: 19:00-20:30
Improver/Intermediate

Forshaga Hvilan
Måndag kl: 17:30-19:00 Fortsättare
(Lillemor)

Måndag kl: 19:00-20:30
Improver/Intermediate (Sofia)

Onsdag kl: 11:00-12:30 Improver. (Susan)

Onsdag kl: 12:30-14:00
Fortsättare 1 (Lillemor)

Dansavgifter
Kurs/terminskostnad: 600:-

Barn/pensionär 350:-
Ange ditt namn och kurs vid betalning.
Betalning ska ske senast den 31 Januari 2024
till plusgiro: 172407-9

Är du intresserad att börja dansa hos oss?
Maila oss för mer information
info.dtld@gmail.com

Se även

Kursinformation Våren 2024

Vårterminen Kursstart V.3 12ggr Elofsrud Måndag kl: 18:30-20:00 Fortsättare(Christer) Fagerås BygdegårdTisdag kl: 17:30-19:00 Fortsättare 1. (Lillemor) Tisdag kl: 19:00-20:30Improver/Intermediate Forshaga HvilanMåndag kl: 17:30-19:00 Fortsättare(Lillemor) Måndag kl: 19:00-20:30Improver/Intermediate (Sofia) Onsdag kl:

Läs mer »