Index       Utlärda danser      Kontakt      På gång      Heartlinedance   Om oss       

 


Mail till föreningen: info.dtld@gmail.com
Mail till webmaster: dtld.web@gmail.com


Vår styrelse:

Ordförande: Lillemor Trell
Vice ordförande: Inger Emsevik
Sekreterare: Cristina Ljunggren
Kassör: Marianne Åhlin
Ledamot: Gunilla Ericsson
Suppleant: Susan Edlund
Suppleant: Irene Magnusson
Valberedning: Eva-Lena Johansson
           Siv Åslund


Våra Instruktörer:

Florijan Varga
Lillemor Trell
Christer Vasiliou
Susan Edlund
Sofia Carlsson
Upp

© 2014 Double-Trouble Linedancers