PDF
Double trouble sidhuvud

Mail till föreningen:

info.dtld@gmail.com


Mail till webbis:

dtld.web@gmail.com


Stadgar
PDF


Kontaktuppgifter till våra aktiva:

* Styrelse * Instruktörer * Festisar  

*Vår styrelse:

Ordförande: Lillemor Trell

Vice ordförande:
Inger Emsevik

Sekreterare: Cristina Ljunggren

Kassör: Marianne Åhlin

Ledamot: Siv Åslund

Suppleant: Susan Edlund

Suppleant: Irene Magnusson
 

Valbereding


Upp


*Våra instruktörer:

Lillemor Trell

Susan Edlund

Christer Vasiliou

Florijan Varga

 


Upp


*Våra Festisar:

Lena Sundin

Gun-Britt Sohlberg

 


Kontaktpersoner:


Instruktörsansvarig:
Susan Edlund
 


Kursansvarig Forshaga:
Florijan Varga

Kursansvarig Fagerås
Lillemor Trell

Kursansvarig Sunne
Christer Vasiliou
 


Festisansvarig:
Lena Sundin
 "Prova på" & Uppvisning:
Lillemor Trell